Consultant

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

      SECTOR 1
      BUCUREŞTI

INSCRIEREA IN INVATAMANUL PRIMAR IN ANUL SCOLAR 2024 - 2025

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024

Anunț lansare proiect PNRAS

Campanie de informare publică
privind protecția datelor cu caracter personal(GDPR)


Proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

Proiectului Prevenirea abandonului școlar în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 13