Consultant

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

      SECTOR 1
      BUCUREŞTI

LEGEA NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC,


1. TABEL NOMINAL CU SALARIILE DE BAZA SI SPORURILE AFERENTE PENTRU MARTIE 2018

2. PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 2019 - 2023

3. RAEI