Consultant

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

      SECTOR 1
      BUCUREŞTI
ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023 - 2024;

1. Declaraţie pe propria răspundere (document editabil)

2. Declaraţie pe propria răspundere (document needitabil)

3. CALENDARUL înscrierii copiilor antepreșcolari și preșcolari în anul școlar 2023—2024

4. Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

5. Înscrierea copiilor în unități de învățământ preuniversitar

6. DECLARAȚIE-ACORD

7. Extras din metodologie

8. Fisa medicala de inscriere in colectivitate

9. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10. Metodologiei-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar