Consultant

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

      SECTOR 1
      BUCUREŞTI


  VIZIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE NR.13

    Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului potrivit ritmului propriu şi trebuinţelor sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia


  MISIUNEA ŞCOLII:

    Într-un mediu deschis exprimării elevilor asigurând un ethos şcolar participativ, promovând cultura şi valorile naţionale, Şcoala Gimnazială Nr. 13 îşi propune să asigure, în egală măsură, dezvoltarea socială, emoţională, spirituală şi fizică a elevului prin valorificarea potenţialului individual, punând în centrul atenţiei capacitatea acestuia de a se automotiva, de a se integra constient şi activ în grupul social


             Ţinte strategice pentru perioada 2019 - 2023:

      1. Proiectarea şi organizarea activităţii în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea noului an şcolar.

      2. Eficientizarea activităţii cadrelor didactice şi a comisiilor din şcoala pentru utilizarea unor alternative educaţionale noi necesare integrării învăţământului românesc în spaţiul educaţional european, integrarii copiilor cu nevoi speciale în învaţămnâtul de masa

      3. Diversificarea ofertei de activităţi extracurriculare în parteneriat cu părinţii şi reprezentaţii comunităţii, elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi de abilitare curriculară, cu accent pe proiectarea curriculară, evaluarea la clasa.

      4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi de libertate spirituală pentru elevii şcolii.