Consultant

    ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13

      SECTOR 1
      BUCUREŞTI

PNRAS
Prevenirea abandonului școlar în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 13
Proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF POCU/904/6/25 Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587